Buijssen Training en Educatie is er alles aan gelegen dat  u tevreden bent over haar diensten en hecht veel waarde aan goede contacten met cliënten. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze trainingen en dienstverlening.
Toch kan het wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u.

Wij proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar uw klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om uw onvrede weg te nemen.

 Als u een klacht hebt, bespreekt u dit in eerste instantie met de docent/trainer. De docent/trainer zal er dan proberen met u tot een oplossing te komen.  Als dat niet lukt, kunt u schriftelijk een klacht indienen (email of post) met daarop de volgende gegevens:
-datum;
-naam klant;
-telefoonnummer;
– omschrijving klacht.

Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, nemen we binnen vier weken contact met u op. We zullen dan een mediator zoeken waar we beiden vertrouwen in hebben. Uiteraard houden we ons aan de utkomsten van de mediation.

Als u liever geen mediation wilt, kunt u ook een klacht indienen bij de klachtencommisie van uw eigen instelling. De uitkomst van deze klachtencommissie is voor ons bindend.

Een derde mogelijkheid is dat u zich wendt tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
Tel.: 0900-3552248

 

Uiteraard zal uw klacht steeds vertrouwelijk worden behandeld.  Uw klacht en de wijze van afhandeling zullen door ons worden geregistreerd en door ons gedurende twee jaar worden bewaard

Stuur ons uw bericht